Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Phú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B4 - Chào cờ - - 11B3 - Vật lí - -
Tiết 2 - - - 11B5 - Vật lí - -
Tiết 311B3 - Vật lí - - - 11B4 - Công nghệ -
Tiết 411B12 - Vật lí11B4 - Vật lí - - 11B4 - Vật lí11B12 - Vật lí
Tiết 5 - 11B4 - Công nghệ - - 11B5 - Vật lí11B4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B5 - Vật lí11B5 - Vật lí11B3 - Vật lí - - -
Tiết 311B5 - Vật lí11B5 - Vật lí11B3 - Vật lí - - -
Tiết 411B3 - Vật lí11B4 - Vật lí11B4 - Vật lí - - -
Tiết 511B3 - Vật lí11B4 - Vật lí11B4 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp