Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C7 - Chào cờ - - 12C7 - Công nghệ12C3 - Công nghệ -
Tiết 212C1 - Vật lí12C7 - Vật lí - 12C7 - Vật lí12C1 - Vật lí12C3 - Vật lí
Tiết 3 - 12C7 - Vật lí - - - 12C1 - Công nghệ
Tiết 412C3 - Vật lí - - - - -
Tiết 5 - - - - - 12C7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C7 - Vật lí - 12C1 - Vật lí - 12C7 - Vật lí -
Tiết 312C7 - Vật lí - 12C1 - Vật lí - 12C7 - Vật lí -
Tiết 412C1 - Vật lí - 12C3 - Vật lí - 12C3 - Vật lí -
Tiết 512C1 - Vật lí - 12C3 - Vật lí - 12C3 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp