Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Duy Dũng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - 10A12 - Vật lí
Tiết 210A12 - Vật lí10A3 - Vật lí - - - 10A3 - Vật lí
Tiết 310A3 - Vật lí11B12 - Công nghệ11B9 - Công nghệ12C8 - Vật lí - 11B11 - Công nghệ
Tiết 4 - 12C8 - Vật lí12C8 - Công nghệ11B11 - Công nghệ - 11B9 - Công nghệ
Tiết 512C8 - Vật lí12C6 - Công nghệ11B12 - Công nghệ - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A3 - Vật lí10A3 - Vật lí - - - -
Tiết 310A3 - Vật lí10A3 - Vật lí - - - -
Tiết 412C8 - Vật lí12C8 - Vật lí - - - -
Tiết 512C8 - Vật lí12C8 - Vật lí - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp