Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thái Quyết

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C5 - Chào cờ - - - - 12C2 - Vật lí
Tiết 212C5 - Vật lí - - - - 12C11 - Vật lí
Tiết 3 - - 12C5 - Vật lí12C5 - Vật lí12C2 - Vật lí12C4 - Vật lí
Tiết 4 - - 12C4 - Vật lí12C5 - Công nghệ12C4 - Vật lí -
Tiết 5 - - 12C2 - Công nghệ12C11 - Vật lí12C4 - Công nghệ12C5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C5 - Vật lí12C4 - Vật lí - - 12C5 - Vật lí -
Tiết 312C5 - Vật lí12C4 - Vật lí - - 12C5 - Vật lí -
Tiết 412C2 - Vật lí12C2 - Vật lí - - 12C4 - Vật lí -
Tiết 512C2 - Vật lí12C2 - Vật lí - - 12C4 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp