Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Nhất Trưởng Tuấn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A7 - Chào cờ - 10A5 - Vật lí - 10A5 - Vật lí -
Tiết 2 - - 10A1 - Vật lí - - -
Tiết 310A2 - Vật lí - 10A2 - Vật lí10A5 - Vật lí10A2 - Vật lí -
Tiết 412C11 - Công nghệ - 10A7 - Vật lí10A1 - Vật lí10A1 - Vật lí -
Tiết 510A7 - Vật lí - - - 10A7 - Vật lí10A7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A5 - Vật lí10A7 - Vật lí10A1 - Vật lí - 10A5 - Vật lí -
Tiết 310A5 - Vật lí10A7 - Vật lí10A1 - Vật lí - 10A5 - Vật lí -
Tiết 410A2 - Vật lí10A2 - Vật lí10A7 - Vật lí - 10A1 - Vật lí -
Tiết 510A2 - Vật lí10A2 - Vật lí10A7 - Vật lí - 10A1 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp