Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Quyết Tiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B6 - Công nghệ - 11B8 - Công nghệ - 11B9 - Vật lí11B8 - Công nghệ
Tiết 311B6 - Vật lí - 11B8 - Vật lí11B7 - Công nghệ11B7 - Công nghệ11B8 - Vật lí
Tiết 4 - - 11B9 - Vật lí11B7 - Vật lí11B5 - Công nghệ11B6 - Vật lí
Tiết 511B5 - Công nghệ - 11B7 - Vật lí - 11B6 - Công nghệ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B7 - Vật lí - 11B6 - Vật lí - - -
Tiết 311B7 - Vật lí - 11B6 - Vật lí - - -
Tiết 411B6 - Vật lí - 11B7 - Vật lí - - -
Tiết 511B6 - Vật lí - 11B7 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp