Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Duyên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A4 - Chào cờ - 12C9 - Vật lí12C9 - Vật lí - -
Tiết 212C6 - Vật lí - 10A4 - Vật lí12C10 - Vật lí - -
Tiết 312C10 - Vật lí10A4 - Vật lí12C6 - Vật lí12C6 - Vật lí - -
Tiết 412C9 - Công nghệ12C10 - Công nghệ - - - 10A4 - Vật lí
Tiết 5 - 12C12 - Vật lí12C12 - Vật lí - - 10A4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A4 - Vật lí - 12C6 - Vật lí - - -
Tiết 310A4 - Vật lí - 12C6 - Vật lí - - -
Tiết 412C6 - Vật lí - 10A4 - Vật lí - - -
Tiết 512C6 - Vật lí - 10A4 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp