Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thanh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A3 - Chào cờ - - 10A4 - Hóa học - 10A4 - Hóa học
Tiết 210A4 - Hóa học - - 10A3 - Hóa học - -
Tiết 3 - - - - - 10A3 - Hóa học
Tiết 4 - - - - - 10A3 - Hóa học
Tiết 5 - - - - - 10A3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - 10A3 - Hóa học - - 10A3 - Hóa học -
Tiết 5 - 10A3 - Hóa học - - 10A3 - Hóa học -

Trang chủ | Danh sách lớp