Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10A6 - Hóa học - 10A8 - Hóa học10A8 - Hóa học
Tiết 2 - - - - 10A11 - Hóa học10A9 - Hóa học
Tiết 3 - - 10A12 - Hóa học - 10A9 - Hóa học10A10 - Hóa học
Tiết 4 - 10A12 - Hóa học10A11 - Hóa học - - -
Tiết 5 - 10A6 - Hóa học10A10 - Hóa học - 10A6 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp