Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Hồng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C2 - Chào cờ12C1 - Hóa học - 12C3 - Hóa học - 12C8 - Hóa học
Tiết 212C2 - Hóa học12C8 - Hóa học - 12C1 - Hóa học - 12C8 - Hóa học
Tiết 3 - - 12C3 - Hóa học - - 12C2 - Hóa học
Tiết 4 - 12C2 - Hóa học12C1 - Hóa học - - -
Tiết 5 - 12C3 - Hóa học12C8 - Hóa học - - 12C2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C2 - Hóa học12C3 - Hóa học - 12C2 - Hóa học -
Tiết 3 - 12C2 - Hóa học12C3 - Hóa học - 12C2 - Hóa học -
Tiết 4 - 12C1 - Hóa học12C1 - Hóa học - - -
Tiết 5 - 12C1 - Hóa học12C1 - Hóa học - - -

Trang chủ | Danh sách lớp