Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Lan Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C4 - Chào cờ12C5 - Hóa học12C5 - Hóa học - 12C6 - Hóa học -
Tiết 2 - 12C5 - Hóa học12C5 - Hóa học - 12C6 - Hóa học12C6 - Hóa học
Tiết 312C7 - Hóa học12C6 - Hóa học12C4 - Hóa học - - 12C7 - Hóa học
Tiết 412C7 - Hóa học - 12C7 - Hóa học - - -
Tiết 5 - 12C4 - Hóa học - - - 12C4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C4 - Hóa học - 12C4 - Hóa học - - -
Tiết 312C4 - Hóa học - 12C4 - Hóa học - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp