Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thu Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11B11 - Hóa học11B12 - Hóa học11B9 - Hóa học -
Tiết 2 - - 11B5 - Hóa học - 11B5 - Hóa học -
Tiết 311B12 - Hóa học - - 11B8 - Hóa học11B11 - Hóa học -
Tiết 411B5 - Hóa học - 11B8 - Hóa học11B10 - Hóa học - -
Tiết 511B9 - Hóa học - - - 11B10 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp