Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Bích Ngọc

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B3 - Chào cờ - - - - -
Tiết 2 - - - 11B2 - Hóa học - 11B1 - Hóa học
Tiết 311B1 - Hóa học - - 11B4 - Hóa học - -
Tiết 411B3 - Hóa học11B2 - Hóa học11B2 - Hóa học11B1 - Hóa học - 11B3 - Hóa học
Tiết 511B4 - Hóa học11B3 - Hóa học11B4 - Hóa học - - 11B3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11B3 - Hóa học11B1 - Hóa học - 11B2 - Hóa học -
Tiết 3 - 11B3 - Hóa học11B1 - Hóa học - 11B2 - Hóa học -
Tiết 4 - 11B2 - Hóa học11B3 - Hóa học - 11B1 - Hóa học -
Tiết 5 - 11B2 - Hóa học11B3 - Hóa học - 11B1 - Hóa học -

Trang chủ | Danh sách lớp