Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Khắc Hoàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A2 - Chào cờ - 10A2 - Hóa học - 10A2 - Hóa học10A7 - Hóa học
Tiết 210A2 - Hóa học - 10A5 - Hóa học - 10A1 - Hóa học -
Tiết 310A7 - Hóa học - - - 10A5 - Hóa học10A1 - Hóa học
Tiết 4 - - - - 10A7 - Hóa học10A1 - Hóa học
Tiết 510A5 - Hóa học - - - - 10A2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A2 - Hóa học - - - 10A1 - Hóa học -
Tiết 310A2 - Hóa học - - - 10A1 - Hóa học -
Tiết 410A1 - Hóa học - - - 10A2 - Hóa học -
Tiết 510A1 - Hóa học - - - 10A2 - Hóa học -

Trang chủ | Danh sách lớp