Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Minh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C7 - Sinh học12C2 - Sinh học12C1 - Sinh học12C7 - Sinh học12C3 - Sinh học
Tiết 2 - 12C3 - Sinh học12C2 - Sinh học12C5 - Sinh học12C2 - Sinh học12C2 - Sinh học
Tiết 312C1 - Sinh học12C5 - Sinh học - 12C4 - Sinh học12C1 - Sinh học -
Tiết 412C4 - Sinh học12C4 - Sinh học12C3 - Sinh học12C4 - Sinh học - 12C1 - Sinh học
Tiết 512C5 - Sinh học - 12C7 - Sinh học - 12C3 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp