Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Đan Phụng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 12C11 - Sinh học12C10 - Sinh học11B5 - Sinh học12C12 - Sinh học
Tiết 212C11 - Sinh học - 12C9 - Sinh học - 12C9 - Sinh học10A11 - Sinh học
Tiết 312C8 - Sinh học - 12C8 - Sinh học - 12C12 - Sinh học11B4 - Sinh học
Tiết 412C8 - Sinh học - 12C10 - Sinh học - 12C6 - Sinh học -
Tiết 511B6 - Sinh học - 12C6 - Sinh học - 12C6 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp