Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hường

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B10 - Chào cờ11B9 - Sinh học - - 11B3 - Sinh học11B10 - Sinh học
Tiết 211B1 - Sinh học11B3 - Sinh học - - 11B2 - Sinh học11B7 - Sinh học
Tiết 311B2 - Sinh học - - - 11B1 - Sinh học -
Tiết 4 - - - - - 11B8 - Sinh học
Tiết 5 - - - - - 11B10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp