Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thượng Thiên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C3 - Tin học12C1 - Tin học12C11 - Tin học11B12 - Tin học12C11 - Tin học
Tiết 2 - 11B7 - Tin học12C7 - Tin học11B6 - Tin học11B1 - Tin học12C9 - Tin học
Tiết 3 - - - 12C1 - Tin học - 11B9 - Tin học
Tiết 4 - 12C9 - Tin học12C5 - Tin học12C3 - Tin học - 12C7 - Tin học
Tiết 5 - 12C5 - Tin học11B2 - Tin học - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp