Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Mai Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A6 - Tin học10A7 - Tin học10A6 - Tin học10A4 - Tin học -
Tiết 2 - 10A10 - Tin học10A10 - Tin học10A12 - Tin học10A12 - Tin học -
Tiết 3 - 10A9 - Tin học10A4 - Tin học10A8 - Tin học10A8 - Tin học -
Tiết 410A11 - Tin học - - 10A7 - Tin học - -
Tiết 510A9 - Tin học10A5 - Tin học10A5 - Tin học - 10A11 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp