Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thành Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C12 - Tin học - - 12C4 - Tin học12C4 - Tin học
Tiết 2 - - 12C6 - Tin học - 12C10 - Tin học12C12 - Tin học
Tiết 311B11 - Tin học12C2 - Tin học12C10 - Tin học - - 11B10 - Tin học
Tiết 411B4 - Tin học12C6 - Tin học11B5 - Tin học - 11B3 - Tin học -
Tiết 512C2 - Tin học12C8 - Tin học11B8 - Tin học - 12C8 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp