Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thanh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A12 - Chào cờ10A10 - Ngữ văn - - 10A12 - Ngữ văn -
Tiết 2 - 10A12 - Ngữ văn - - - -
Tiết 310A5 - Ngữ văn - - 10A10 - Ngữ văn10A10 - Ngữ văn10A12 - Ngữ văn
Tiết 410A12 - Ngữ văn - - 10A10 - Ngữ văn10A5 - Ngữ văn10A10 - Ngữ văn
Tiết 510A12 - Ngữ văn - - - 10A5 - Ngữ văn10A12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10A12 - Ngữ văn10A12 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - 10A12 - Ngữ văn10A12 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - 10A10 - Ngữ văn10A10 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 10A10 - Ngữ văn10A10 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp