Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Lan Phương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B8 - Chào cờ11B7 - Ngữ văn - 11B7 - Ngữ văn11B7 - Ngữ văn11B8 - Ngữ văn
Tiết 211B8 - Ngữ văn - - 11B10 - Ngữ văn11B7 - Ngữ văn -
Tiết 311B8 - Ngữ văn11B10 - Ngữ văn - 11B10 - Ngữ văn12C8 - Ngữ văn -
Tiết 4 - 11B10 - Ngữ văn - 11B8 - Ngữ văn12C8 - Ngữ văn12C8 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - - 11B8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B8 - Ngữ văn11B10 - Ngữ văn - - - -
Tiết 311B8 - Ngữ văn11B10 - Ngữ văn - - - -
Tiết 411B10 - Ngữ văn11B8 - Ngữ văn - - - -
Tiết 511B10 - Ngữ văn11B8 - Ngữ văn - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp