Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A11 - Ngữ văn10A11 - Ngữ văn10A1 - Ngữ văn10A9 - Ngữ văn -
Tiết 2 - 10A11 - Ngữ văn10A11 - Ngữ văn10A9 - Ngữ văn10A9 - Ngữ văn -
Tiết 310A9 - Ngữ văn - 10A1 - Ngữ văn10A2 - Ngữ văn10A11 - Ngữ văn -
Tiết 410A9 - Ngữ văn10A2 - Ngữ văn10A1 - Ngữ văn10A2 - Ngữ văn - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A9 - Ngữ văn10A9 - Ngữ văn - - - -
Tiết 310A9 - Ngữ văn10A9 - Ngữ văn - - - -
Tiết 410A11 - Ngữ văn10A11 - Ngữ văn - - - -
Tiết 510A11 - Ngữ văn10A11 - Ngữ văn - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp