Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C9 - Ngữ văn - - - 12C6 - Ngữ văn
Tiết 2 - 12C4 - Ngữ văn12C11 - Ngữ văn - - 12C4 - Ngữ văn
Tiết 3 - 12C4 - Ngữ văn12C11 - Ngữ văn - 12C9 - Ngữ văn12C11 - Ngữ văn
Tiết 4 - - - 12C6 - Ngữ văn12C9 - Ngữ văn12C11 - Ngữ văn
Tiết 5 - - 12C9 - Ngữ văn12C6 - Ngữ văn - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C9 - Ngữ văn - - 12C11 - Ngữ văn -
Tiết 3 - 12C9 - Ngữ văn - - 12C11 - Ngữ văn -
Tiết 4 - 12C11 - Ngữ văn - - 12C9 - Ngữ văn -
Tiết 5 - 12C11 - Ngữ văn - - 12C9 - Ngữ văn -

Trang chủ | Danh sách lớp