Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Chu Thị Nhung

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - 12C5 - Ngữ văn
Tiết 211B3 - Ngữ văn11B1 - Ngữ văn11B1 - Ngữ văn - 11B3 - Ngữ văn12C5 - Ngữ văn
Tiết 312C5 - Ngữ văn11B1 - Ngữ văn11B2 - Ngữ văn - 11B3 - Ngữ văn11B1 - Ngữ văn
Tiết 411B2 - Ngữ văn11B6 - Ngữ văn11B6 - Ngữ văn - 11B6 - Ngữ văn -
Tiết 511B2 - Ngữ văn11B6 - Ngữ văn11B3 - Ngữ văn - 11B2 - Ngữ văn -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp