Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Xuân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A7 - Ngữ văn10A3 - Ngữ văn10A8 - Ngữ văn - 10A6 - Ngữ văn
Tiết 2 - 10A7 - Ngữ văn - 10A8 - Ngữ văn - 10A6 - Ngữ văn
Tiết 3 - 10A3 - Ngữ văn10A8 - Ngữ văn10A4 - Ngữ văn - -
Tiết 410A6 - Ngữ văn10A3 - Ngữ văn10A4 - Ngữ văn10A4 - Ngữ văn - 10A8 - Ngữ văn
Tiết 510A8 - Ngữ văn - 10A7 - Ngữ văn - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 410A8 - Ngữ văn - 10A8 - Ngữ văn - - -
Tiết 510A8 - Ngữ văn - 10A8 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp