Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hảo

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C10 - Chào cờ - 12C3 - Ngữ văn12C12 - Ngữ văn - 12C1 - Ngữ văn
Tiết 212C3 - Ngữ văn - 12C10 - Ngữ văn12C12 - Ngữ văn - 12C1 - Ngữ văn
Tiết 312C3 - Ngữ văn - - - - 12C10 - Ngữ văn
Tiết 4 - - 12C12 - Ngữ văn - 12C10 - Ngữ văn -
Tiết 512C12 - Ngữ văn - 12C1 - Ngữ văn - 12C10 - Ngữ văn12C10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C10 - Ngữ văn - 12C10 - Ngữ văn - - -
Tiết 312C10 - Ngữ văn - 12C10 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - 12C12 - Ngữ văn12C12 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 12C12 - Ngữ văn12C12 - Ngữ văn - - -

Trang chủ | Danh sách lớp