Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C6 - Lịch Sử - - 11B8 - Lịch Sử11B1 - Lịch Sử
Tiết 2 - - - 12C4 - Lịch Sử11B12 - Lịch Sử11B10 - Lịch Sử
Tiết 3 - 11B5 - Lịch Sử - - 11B9 - Lịch Sử11B2 - Lịch Sử
Tiết 411B6 - Lịch Sử11B11 - Lịch Sử - 11B3 - Lịch Sử - 12C2 - Lịch Sử
Tiết 511B7 - Lịch Sử - - 12C5 - Lịch Sử11B4 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp