Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A12 - Toán10A12 - Toán12C5 - Toán12C5 - Toán -
Tiết 2 - 10A4 - Toán10A12 - Toán10A4 - Toán12C5 - Toán10A4 - Toán
Tiết 3 - - - - 10A12 - Toán10A4 - Toán
Tiết 4 - - - - - 12C5 - Toán
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A12 - Toán12C5 - Toán12C5 - Toán - 10A4 - Toán -
Tiết 310A12 - Toán12C5 - Toán12C5 - Toán - 10A4 - Toán -
Tiết 412C5 - Toán10A4 - Toán - - 10A12 - Toán -
Tiết 512C5 - Toán10A4 - Toán - - 10A12 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp