Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đăng Lương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A8 - Chào cờ10A9 - Lịch Sử - 10A7 - Lịch Sử10A11 - Lịch Sử10A10 - Lịch Sử
Tiết 210A7 - Lịch Sử - - 12C3 - Lịch Sử10A10 - Lịch Sử -
Tiết 310A8 - Lịch Sử12C12 - Lịch Sử - 10A9 - Lịch Sử12C11 - Lịch Sử10A8 - Lịch Sử
Tiết 4 - 12C11 - Lịch Sử - 12C12 - Lịch Sử10A12 - Lịch Sử10A12 - Lịch Sử
Tiết 510A11 - Lịch Sử12C1 - Lịch Sử - - - 10A8 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp