Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Bích Liên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C10 - Địa Lí11B2 - Địa Lí - 12C7 - Địa Lí -
Tiết 3 - 12C10 - Địa Lí12C1 - Địa Lí12C10 - Địa Lí - -
Tiết 4 - 12C7 - Địa Lí10A2 - Địa Lí12C1 - Địa Lí10A10 - Địa Lí -
Tiết 5 - 12C9 - Địa Lí11B1 - Địa Lí12C9 - Địa Lí12C9 - Địa Lí -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp