Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Kiều Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C11 - Chào cờ - - - 12C12 - Địa Lí11B3 - Địa Lí
Tiết 211B9 - Địa Lí12C12 - Địa Lí - - 11B11 - Địa Lí11B4 - Địa Lí
Tiết 3 - 12C11 - Địa Lí - 12C12 - Địa Lí - 11B6 - Địa Lí
Tiết 411B7 - Địa Lí11B5 - Địa Lí - 12C11 - Địa Lí11B8 - Địa Lí -
Tiết 511B10 - Địa Lí11B12 - Địa Lí - - 12C11 - Địa Lí12C11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp