Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Văn Đức

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C8 - Địa Lí12C6 - Địa Lí - - 10A5 - Địa Lí
Tiết 210A1 - Địa Lí12C6 - Địa Lí12C3 - Địa Lí - - 10A7 - Địa Lí
Tiết 310A11 - Địa Lí - - 12C3 - Địa Lí - 12C8 - Địa Lí
Tiết 412C5 - Địa Lí12C5 - Địa Lí12C2 - Địa Lí12C2 - Địa Lí - 12C4 - Địa Lí
Tiết 512C4 - Địa Lí10A12 - Địa Lí10A9 - Địa Lí - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp