Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Xuân Bính

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A2 - GDCD - 12C4 - GDCD - -
Tiết 210A6 - GDCD10A1 - GDCD - 10A11 - GDCD - 10A12 - GDCD
Tiết 312C6 - GDCD12C1 - GDCD - - 10A4 - GDCD -
Tiết 4 - - - - 12C5 - GDCD12C3 - GDCD
Tiết 5 - - - - 12C2 - GDCD -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp