Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phượng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B9 - Chào cờ - 11B7 - GDCD - - -
Tiết 210A10 - GDCD - 10A3 - GDCD - - 10A8 - GDCD
Tiết 3 - - 10A9 - GDCD - - -
Tiết 4 - 10A7 - GDCD - - 11B1 - GDCD10A5 - GDCD
Tiết 5 - 11B9 - GDCD - - 11B8 - GDCD11B9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp