Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Toàn

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A11 - Chào cờ - 10A9 - Ngoại ngữ10A11 - Ngoại ngữ - 10A11 - Ngoại ngữ
Tiết 210A11 - Ngoại ngữ - 10A9 - Ngoại ngữ10A10 - Ngoại ngữ - -
Tiết 3 - 10A10 - Ngoại ngữ - - - 10A9 - Ngoại ngữ
Tiết 410A10 - Ngoại ngữ - - - - 10A9 - Ngoại ngữ
Tiết 510A10 - Ngoại ngữ10A11 - Ngoại ngữ - - - 10A11 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A11 - Ngoại ngữ10A10 - Ngoại ngữ10A9 - Ngoại ngữ - 10A9 - Ngoại ngữ10A11 - Ngoại ngữ
Tiết 310A11 - Ngoại ngữ10A10 - Ngoại ngữ10A9 - Ngoại ngữ - 10A9 - Ngoại ngữ10A11 - Ngoại ngữ
Tiết 410A10 - Ngoại ngữ10A9 - Ngoại ngữ10A11 - Ngoại ngữ - 10A10 - Ngoại ngữ -
Tiết 510A10 - Ngoại ngữ10A9 - Ngoại ngữ10A11 - Ngoại ngữ - 10A10 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp