Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Ngọc Yến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B12 - Chào cờ11B1 - Ngoại ngữ11B9 - Ngoại ngữ - - 11B9 - Ngoại ngữ
Tiết 211B11 - Ngoại ngữ11B11 - Ngoại ngữ11B11 - Ngoại ngữ - - 11B9 - Ngoại ngữ
Tiết 3 - 11B11 - Ngoại ngữ11B12 - Ngoại ngữ11B1 - Ngoại ngữ - -
Tiết 411B9 - Ngoại ngữ11B12 - Ngoại ngữ - 11B12 - Ngoại ngữ - 11B1 - Ngoại ngữ
Tiết 511B12 - Ngoại ngữ - - - - 11B12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B12 - Ngoại ngữ11B12 - Ngoại ngữ11B11 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 311B12 - Ngoại ngữ11B12 - Ngoại ngữ11B11 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 411B9 - Ngoại ngữ11B11 - Ngoại ngữ11B9 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 511B9 - Ngoại ngữ11B11 - Ngoại ngữ11B9 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp