Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Đình Chiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C6 - Chào cờ - - 12C6 - Toán - -
Tiết 212C12 - Toán - - 12C6 - Toán - -
Tiết 312C12 - Toán - - - 12C7 - Toán12C6 - Toán
Tiết 4 - 12C12 - Toán - 12C7 - Toán12C12 - Toán -
Tiết 512C6 - Toán12C7 - Toán - 12C7 - Toán12C12 - Toán12C6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C12 - Toán12C6 - Toán - - 12C6 - Toán -
Tiết 312C12 - Toán12C6 - Toán - - 12C6 - Toán -
Tiết 412C7 - Toán12C7 - Toán - - 12C12 - Toán -
Tiết 512C7 - Toán12C7 - Toán - - 12C12 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp