Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Vân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A6 - Chào cờ - 10A4 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 310A12 - Ngoại ngữ10A12 - Ngoại ngữ10A6 - Ngoại ngữ10A6 - Ngoại ngữ - -
Tiết 410A4 - Ngoại ngữ10A6 - Ngoại ngữ10A12 - Ngoại ngữ10A6 - Ngoại ngữ - -
Tiết 510A4 - Ngoại ngữ10A4 - Ngoại ngữ10A12 - Ngoại ngữ - - 10A6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A6 - Ngoại ngữ10A4 - Ngoại ngữ10A4 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 310A6 - Ngoại ngữ10A4 - Ngoại ngữ10A4 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 410A12 - Ngoại ngữ10A12 - Ngoại ngữ10A6 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 510A12 - Ngoại ngữ10A12 - Ngoại ngữ10A6 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp