Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Hiếu

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C12 - Chào cờ - 12C10 - Ngoại ngữ - - 12C10 - Ngoại ngữ
Tiết 212C10 - Ngoại ngữ - 12C12 - Ngoại ngữ12C11 - Ngoại ngữ - -
Tiết 3 - - - 12C11 - Ngoại ngữ - 12C12 - Ngoại ngữ
Tiết 412C12 - Ngoại ngữ - - - - -
Tiết 512C11 - Ngoại ngữ - - - - 12C12 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C11 - Ngoại ngữ12C12 - Ngoại ngữ - - 12C10 - Ngoại ngữ -
Tiết 312C11 - Ngoại ngữ12C12 - Ngoại ngữ - - 12C10 - Ngoại ngữ -
Tiết 412C12 - Ngoại ngữ12C10 - Ngoại ngữ - - 12C11 - Ngoại ngữ -
Tiết 512C12 - Ngoại ngữ12C10 - Ngoại ngữ - - 12C11 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp