Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trương Thị Thanh Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B6 - Chào cờ - 11B5 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ11B4 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ
Tiết 211B4 - Ngoại ngữ - 11B7 - Ngoại ngữ11B7 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ
Tiết 311B4 - Ngoại ngữ - 11B7 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - - - 11B6 - Ngoại ngữ11B7 - Ngoại ngữ11B4 - Ngoại ngữ
Tiết 5 - - - - - 11B6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B4 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ - 11B7 - Ngoại ngữ -
Tiết 311B4 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ - 11B7 - Ngoại ngữ -
Tiết 411B7 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ - 11B4 - Ngoại ngữ -
Tiết 511B7 - Ngoại ngữ11B5 - Ngoại ngữ11B6 - Ngoại ngữ - 11B4 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp