Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Lý

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C4 - Ngoại ngữ - - 12C8 - Ngoại ngữ -
Tiết 2 - 12C1 - Ngoại ngữ12C1 - Ngoại ngữ - 12C4 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 12C8 - Ngoại ngữ12C2 - Ngoại ngữ12C2 - Ngoại ngữ12C6 - Ngoại ngữ -
Tiết 412C6 - Ngoại ngữ - 12C6 - Ngoại ngữ12C8 - Ngoại ngữ - -
Tiết 512C1 - Ngoại ngữ12C2 - Ngoại ngữ12C4 - Ngoại ngữ - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 12C8 - Ngoại ngữ - 12C8 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - - 12C8 - Ngoại ngữ - 12C8 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - - 12C6 - Ngoại ngữ - 12C6 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - - 12C6 - Ngoại ngữ - 12C6 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp