Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Oanh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112C9 - Chào cờ - - - 12C9 - Ngoại ngữ -
Tiết 212C9 - Ngoại ngữ - - - - -
Tiết 312C9 - Ngoại ngữ - 12C7 - Ngoại ngữ - 12C5 - Ngoại ngữ12C5 - Ngoại ngữ
Tiết 4 - - - - 12C7 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - - 12C5 - Ngoại ngữ - 12C7 - Ngoại ngữ12C9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C7 - Ngoại ngữ12C9 - Ngoại ngữ - 12C9 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 12C7 - Ngoại ngữ12C9 - Ngoại ngữ - 12C5 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - 12C5 - Ngoại ngữ12C7 - Ngoại ngữ - 12C5 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - 12C5 - Ngoại ngữ12C7 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp