Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thị Hằng Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B8 - Ngoại ngữ11B8 - Ngoại ngữ11B10 - Ngoại ngữ11B2 - Ngoại ngữ -
Tiết 2 - 11B8 - Ngoại ngữ11B10 - Ngoại ngữ11B3 - Ngoại ngữ11B8 - Ngoại ngữ11B2 - Ngoại ngữ
Tiết 3 - 11B2 - Ngoại ngữ - - - 11B3 - Ngoại ngữ
Tiết 4 - - - - 11B10 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - 11B10 - Ngoại ngữ - - 11B3 - Ngoại ngữ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B10 - Ngoại ngữ - 11B8 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 311B10 - Ngoại ngữ - 11B8 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 411B8 - Ngoại ngữ - 11B10 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 511B8 - Ngoại ngữ - 11B10 - Ngoại ngữ - - -

Trang chủ | Danh sách lớp