Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Thị Thanh Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A5 - Ngoại ngữ - 10A5 - Ngoại ngữ10A7 - Ngoại ngữ -
Tiết 2 - 10A5 - Ngoại ngữ - 10A7 - Ngoại ngữ10A5 - Ngoại ngữ -
Tiết 3 - 10A8 - Ngoại ngữ10A7 - Ngoại ngữ - - -
Tiết 410A8 - Ngoại ngữ - 10A8 - Ngoại ngữ - 12C3 - Ngoại ngữ -
Tiết 512C3 - Ngoại ngữ10A7 - Ngoại ngữ12C3 - Ngoại ngữ - 10A8 - Ngoại ngữ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C3 - Ngoại ngữ10A5 - Ngoại ngữ10A7 - Ngoại ngữ - 10A8 - Ngoại ngữ -
Tiết 312C3 - Ngoại ngữ10A5 - Ngoại ngữ10A7 - Ngoại ngữ - 10A8 - Ngoại ngữ -
Tiết 4 - 10A8 - Ngoại ngữ10A5 - Ngoại ngữ - 10A7 - Ngoại ngữ -
Tiết 5 - 10A8 - Ngoại ngữ10A5 - Ngoại ngữ - 10A7 - Ngoại ngữ -

Trang chủ | Danh sách lớp