Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Minh Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - 12C1 - GD QP-AN11B7 - GD QP-AN
Tiết 2 - - - - - 10A10 - GD QP-AN
Tiết 3 - - - - 12C4 - GD QP-AN12C3 - GD QP-AN
Tiết 4 - - - - 12C2 - GD QP-AN12C6 - GD QP-AN
Tiết 5 - - - - 12C5 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212C9 - GD QP-AN10A11 - Thể dục12C12 - GD QP-AN - 10A12 - Thể dục -
Tiết 3 - 10A11 - Thể dục - - 10A12 - Thể dục -
Tiết 412C10 - GD QP-AN - 12C11 - GD QP-AN - 10A9 - Thể dục -
Tiết 5 - - - - 10A9 - Thể dục -

Trang chủ | Danh sách lớp