Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Minh Hoà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110A1 - Chào cờ - - - - 10A1 - Toán
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 310A1 - Toán - - - - 10A2 - Toán
Tiết 410A2 - Toán10A1 - Toán - - - 10A2 - Toán
Tiết 510A2 - Toán10A1 - Toán - - - 10A1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210A1 - Toán10A1 - Toán10A2 - Toán - 10A2 - Toán -
Tiết 310A1 - Toán10A1 - Toán10A2 - Toán - 10A2 - Toán -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp