Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thanh Thiên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B10 - Thể dục11B12 - Thể dục11B8 - Thể dục - -
Tiết 2 - 11B10 - Thể dục11B12 - Thể dục11B8 - Thể dục - -
Tiết 3 - - 11B11 - Thể dục11B9 - Thể dục - -
Tiết 4 - - 11B11 - Thể dục11B9 - Thể dục - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C8 - Thể dục12C7 - Thể dục - - -
Tiết 3 - 12C8 - Thể dục12C7 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 12C6 - Thể dục12C5 - Thể dục - - -
Tiết 5 - 12C6 - Thể dục12C5 - Thể dục - - -

Trang chủ | Danh sách lớp