Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Phương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B5 - Thể dục11B6 - Thể dục - - -
Tiết 2 - 11B5 - Thể dục11B6 - Thể dục - - -
Tiết 3 - 11B7 - Thể dục11B4 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 11B7 - Thể dục11B4 - Thể dục - - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C11 - Thể dục10A10 - Thể dục - 12C12 - Thể dục -
Tiết 3 - 12C11 - Thể dục10A10 - Thể dục - 12C12 - Thể dục -
Tiết 4 - 12C9 - Thể dục - - 12C10 - Thể dục -
Tiết 5 - 12C9 - Thể dục - - 12C10 - Thể dục -

Trang chủ | Danh sách lớp