Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Võ Dũng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11B3 - Thể dục11B1 - Thể dục - -
Tiết 2 - - 11B3 - Thể dục11B1 - Thể dục - -
Tiết 3 - - - 11B2 - Thể dục - -
Tiết 4 - - - 11B2 - Thể dục - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12C3 - Thể dục10A8 - Thể dục - 12C1 - Thể dục -
Tiết 3 - 12C3 - Thể dục10A8 - Thể dục - 12C1 - Thể dục -
Tiết 4 - 12C4 - Thể dục12C2 - Thể dục - 10A4 - Thể dục -
Tiết 5 - 12C4 - Thể dục12C2 - Thể dục - 10A4 - Thể dục -

Trang chủ | Danh sách lớp